ABC Unii Europejskiej  |  Słowniczek  |  Zobacz też  |  Pytania i odpowiedzi  |   Forum  |   Notes  |  Logowanie  |  Rejestracja     
 handelUE.pl - Punkt informacji o warunkach prowadzenia wymiany handlowej UE z krajami trzecimi Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
             Wersja do druku        Poleć artykuł       Dodaj do notesu      

 
 
 
 
 
 Mapa serwisu
 
 
Pytania i odpowiedzi


Pełna lista pytań
Czy podmiot z Czech mający magazyny i zarejestrowany w Polsce (polski NIP) może wystawić fakturę VAT?...

Czy podmiot z Czech mający magazyny i zarejestrowany w Polsce (polski NIP) może wystawić fakturę VAT? Czy VAT można w tym przypadku odliczyć?

 

Dokonując zakupu towaru od podmiotu posiadającego numer identyfikacji podatkowej nadany przez administrację podatkową w Polsce, także od podmiotu zarejestrowanego w innym państwie UE, można dokonać odliczenia podatku VAT pod warunkiem, że nabywcą jest osoba prawna.

Ponieważ nie znamy wszystkich szczegółów opisywanej tutaj sytuacji, informujemy ponadto, iż przemieszczanie własnych towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa również należącego do UE uważane jest za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z jednej strony i - jednocześnie - wewnątrzwspólnotowe ich nabycie z drugiej strony. Jeśli dany podmiot będący podatnikiem VAT przemieszcza w ramach prowadzonej działalności własne towary z jednego kraju do innego państwa UE celem ich dalszej odsprzedaży lub użycia do własnej działalności prowadzonej na terytorium tego innego państwa, musi on wykazać ten podatek w tymże państwie z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Wtedy też obowiązuje go rejestracja dla celów VAT w tym państwie. Dokonując transakcji VAT zostanie naliczony zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju, gdzie znalazł się towar i wówczas, po uprzednim zarejestrowaniu i uzyskaniu numeru identyfikacyjnego przez podmiot, nabywca tego towaru otrzymuje fakturę VAT z podatkiem naliczonym wg stawki obowiązującej w tym kraju. W zależności od statusu kupującego różne są skutki VAT. Jest on refundowany, jeśli nabywcą jest osoba prawna, która ten towar dalej odsprzedaje, a nie podlega zwrotowi, jeśli nabywcą jest osoba fizyczna.

W przedstawionym tu przypadku podmiot zarejestrowany w Czechach dokonuje przemieszczenia własnych zapasów do Polski. Ma on obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT w Polsce, ponieważ tutaj będzie traktowany jako podatnik dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego. Jednocześnie w rozliczeniach z czeskim fiskusem podmiot ten wykaże w stosunku do tego przemieszczenia towarów stawkę 0% (jeżeli posiada m. in. dokumentację potwierdzającą ich wywóz oraz poda dla tej operacji przyznany w Polsce identyfikator podatkowy). Czeski podmiot jest ponadto zobowiązany do uwzględnienia tego typu dostawy w składanej w swojej administracji podatkowej tzw. informacji podsumowującej. Klient dokonujący zakupu tych towarów w Polsce otrzymuje fakturę z naliczonym podatkiem VAT np. w wysokości 22%. Następnie, o ile jest osobą prawną, może dokonać odliczenia tego podatku w urzędzie skarbowym.

 

Oprac. na podst. broszury Ministerstwa Finansów "Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT - zagadnienia ogólne"

 

 

Informujemy, że choć dokładamy wszelkich starań by użytkownik otrzymywał żądaną informację (bezpośrednio lub pośrednio) to jednak żadna udzielana informacja nie może być traktowana jako wiążąca prawnie.

© Copyright by Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2004 - 2015